نویسنده = مریم صداقت
ویژگی های روان سنجی مقیاس امید اسنایدر

دوره 5، شماره 4، بهمن 1390

زهرh کرمانی؛ محمد کریم خداپناهی؛ محمود حیدری


رابطه بین مکانیزم های دفاعی با تجربه و ابزار خشم در دانشجویان دختر

دوره 5، شماره 3، آبان 1390

عابدین جواهری؛ سعید قنبری؛ علیرضا زرندی


اثربخشی برنامه آموزش فلسفه به دانش آموزان دختر بر عزت نفس وتوانایی حل مسئله آن ها

دوره 5، شماره 3، آبان 1390

محمدیاسین سیفی گندنی؛ فرهاد شقاقی؛ سارا کلانتری میبدی


اثر بخشی تحول راهبرد خود نظم دهی بر عملکرد نوشتن دانش آموزان دچار اختلال کمبود توجه بیش فعالی

دوره 5، شماره 3، آبان 1390

سیده زهرا علی بخشی؛ علیرضا آقایوسفی؛ حسین زارع؛ ساره بهزادی پور


رابطه نظام های مغزی- رفتار و برخی عوامل جمعیت شناختی با ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی

دوره 5، شماره 3، آبان 1390

مریم چوبدار؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ زینب خانجانی؛ سهیلا زمینی


اثر بخشی رفتار درمانگری شناختی در بهبود کیفیت زندگی بیماران دچار سرطان

دوره 5، شماره 3، آبان 1390

فرهاد کهرازئی؛ عصمت دانش؛ پرویز آزاد فلاح


ناهماهنگی شناختی و تغییر نگرش: نقش معیارهای مختلف در تعامل با عزت نفس

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390

روح ا... منصوری سپهر؛ فاطمه باقریان؛ محمود حیدری


کیفیت دلبستگی و مشکلات رفتاری – هیجانی در نوجوانان: بررسی نقش پدران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390

شهلا پاکدامن؛ علیرضا کاکاوند؛ سعید قنبری


مقایسه جهت ترسیم اشکال متحرک توسط کودکان پیش دبستانی و دبستانی با توجه به دست برتری آن ها

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390

سیده زهرا علی بخشی؛ احمد علی پور؛ فلور رضایی کارگر


رابطه عوامل شخصیت با گرایش به خشونت: نقش میانجی گر با پایگاههای هویت

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390

علی زاده محمدی؛ زهره احمدآبادی؛ قیصر ملکی


نقش واسطه ای خودشیفتگی در رابطه بین همدلی و کیفیت روابط بین شخصی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390

محمدعلی بشارت؛ محمدرضا خدابخش؛ حجت ا... فراهانی؛ سید محمدرضا رضازاده


رابطه حمایت اجتماعی و سبکهای مقابله با تاب آوری در پسران نوجوان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390

محمود خباز؛ زهرا بهجتی؛ محمد ناصری


روایی عاملی و تغییر ناپذیری اندازه گیری نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا در والدین کودکان عادی و استثنایی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390

کیوان کاکابرایی؛ علیرضا مرادی؛ غلامعلی افروز؛ حیدرعلی هومن؛ امید شکری


اثربخشی برنامه آموزش والدین بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390

رقیه بلالی؛ علیرضا آقا یوسفی


اثربخشی درمان دلبستگی مادران بر علائم فزون اضطرابی دختران دارای مشکلات دلبستگی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390

مرضیه جهانبخش؛ محمدحسین بهادری؛ شعله امیری؛ آذر جمشیدی


اثربخشی آزمون بخشایش بر میزان خشم و مؤلفه های آن در افراد متأهل

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390

علی عرب؛ سید احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی


رابطه حرمت خود جمعی و هویت ملی در دانشجویان

دوره 4، شماره 4، بهمن 1389

مهدیه شفیعی تبار؛ محمدعلی مظاهری؛ الناز ملحی؛ آسیه اناری