کلیدواژه‌ها = افسردگی
اثربخشی تلفیق دستگاه تحریک الکتریکی جمجمه با درمان شناختی رفتاری و دارودرمانی بر نشخوار فکری و نشانگان افسردگی در زنان

دوره 15، شماره 4، دی 1400، صفحه 107-81

10.52547/apsy.2021.222860.1090

لیلا مجیدپور تهرانی؛ فاطمه گلشنی؛ جاوید پیمانی؛ آنیتا باغداساریانس؛ صادق تقی لو


اثربخشی معنا درمانی بر کاهش افسردگی زن‌های آسیب‌دیده از عهدشکنی همسران

دوره 11، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 315-332

زهره صادقی؛ مجید صفاری نیا؛ فرامرز سهرابی؛ احمد علی پور


اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بر سلامت روان و افسردگی زوجین

دوره 5، شماره 4، بهمن 1390

سیده لیلا میراحمدی؛ سید احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی


اثربخشی آزمون بخشایش بر میزان خشم و مؤلفه های آن در افراد متأهل

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390

علی عرب؛ سید احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی


تأثیر خاطره گویی بر میزان افسردگی و احساس تنهایی سالمندان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389

فاطمه شیبانی تذرجی؛ شهلا پاکدامن؛ محمدرضا حسن زاده توکلی


رابطه اضطراب و افسردگی با میزان معنویت در دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 3، شماره 2، آبان 1388

باقر غباری بناب؛ عباس متولی پور؛ الهام حکیمی راد؛ مجتبی حبیبی عسگرآباد


رابطه بین ابعاد خودکارآمدی و افسردگی در نوجوانان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1388

کارینه طهماسیان؛ آسیه اناری


تأثیر ارائه آموزش های روانی- اجتماعی توسط همیاران سلامت روان بر افسردگی زنان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1386

داریوش جلالی؛ اصغر آقایی؛ آذر نظری؛ جهانبخش رهبریان


نقش شیوه های فرزندپروری والدین در میزان افسردگی فرزندانشان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1386

عصمت دانش؛ زیبا تکریمی؛ غلامرضا نفیسی