کلیدواژه‌ها = تعهد
اثربخشی مشاورة گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر تن‌‌انگاره و حرمت خود دانشجویان دختر

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 75-51

10.52547/apsy.14.2.51

زینب علیپور؛ محسن رسولی؛ اسماعیل اسدپور؛ کیانوش زهراکار


اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی، شرم و گناه زنان متقاضی طلاق

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 35-54

10.52547/apsy.14.1.35

نجمه ابوسعیدی مقدم؛ غلامرضا ثناگوی محرر؛ محمود شیرازی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرخوردگی و کیفیت زناشویی زن‌ها

دوره 11، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 433-452

امین نظری؛ هاجر فلاح زاده؛ ندا نظربلند