کلیدواژه‌ها = تعهد
تعداد مقالات: 10
1. اثربخشی مشاورة گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر تن‌‌انگاره و حرمت خود دانشجویان دختر

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 75-51

10.29252/apsy.14.2.51

زینب علیپور؛ محسن رسولی؛ اسماعیل اسدپور؛ کیانوش زهراکار


3. اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی، شرم و گناه زنان متقاضی طلاق

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 35-54

10.29252/apsy.14.1.35

نجمه ابوسعیدی مقدم؛ غلامرضا ثناگوی محرر؛ محمود شیرازی


7. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرخوردگی و کیفیت زناشویی زن‌ها

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 433-452

امین نظری؛ هاجر فلاح زاده؛ ندا نظربلند


8. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امیدواری و شادکامی نوجوانان دختر تحت پوشش بهزیستی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 157-174

مژگان مرمرچی نیا؛ محمد رضا ذوقی پایدار