دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، خرداد 1394 

مقاله پژوهشی

اثربخشی مقابله درمانگری مادران بر مشکلات عاطفی–رفتاری و رفتار جامعه‌پسند کودکان

صفحه 1-17

مریم روشن؛ علی رضا اقایوسفی؛ احمد علی پور؛ اکبر رضایی


اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر کاهش علائم افسردگی، اضطراب، استرس و نگرش‌های ناکارآمد و افزایش خوش‌بینی در دانشجویان

صفحه 19-35

مهدی خانجانی؛ شهریار شهیدی؛ جلیل فتح‌آبادی؛ امید شکری؛ محمدعلی مظاهری؛ سید پیمان رحیمی‌نژاد


اثربخشی درمان خاطره‌پردازی مثبت‌نگر بر خوش‌بینی زنان سالمند

صفحه 73-89

مرضیه حمزه‌زاده قلعه‌جوقی؛ محمود گلزاری؛ مهشید فروغان؛ وحید مشکی