دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 62، تیر 1401، صفحه 250-1 

مقاله پژوهشی

تأثیر آموزش برنامه هوش موفق استرنبرگ بر افزایش خلاقیت و تحمل ابهام دانش‌آموزان

صفحه 35-11

10.52547/apsy.2021.224268.1193

سیده نجمه قاضی عسگر؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی