نویسنده = رضا چالمه
تأثیر ارائه آموزش های روانی- اجتماعی توسط همیاران سلامت روان بر افسردگی زنان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1386

داریوش جلالی؛ اصغر آقایی؛ آذر نظری؛ جهانبخش رهبریان


نقش شیوه های فرزندپروری والدین در میزان افسردگی فرزندانشان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1386

عصمت دانش؛ زیبا تکریمی؛ غلامرضا نفیسی


ساخت، تعیین روایی و اعتبار مقدماتی مقیاس تعیین شیوه کنش روان نژندانه سازمان

دوره 2، شماره 3، خرداد 1386

حمید سمیع عادل؛ شهریار شهیدی؛ حمیدرضا عریضی؛ محمد کاظم سلیمی زاده


مقایسه رابطه باورهای ارتباط زناشویی و سلامت عمومی بین دو استان اصفهان و آذربایجان غربی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1386

رضوان السادات جزایری؛ مریم فاتحی زاده؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ رزگار قادرپور


رابطه ویژگیهای شخصیتی و پرخاشگری در تماشاچیان فوتبال

دوره 1، شماره 1، خرداد 1385

صادق نصری؛ مجید ابراهیم دماوندی