کلیدواژه‌ها = دانشجویان
ساخت و رواسازی مقیاس بومی گذار موفق دانشجویان از دانشگاه به کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

10.48308/apsy.2023.233404.1557

شیما پاشا؛ سیمین حسینیان؛ نوشین پردلان


رابطه والدگری هلیکوپتری با سازگاری تحصیلی: نقش واسطه‌ای اضطراب در دانشجویان

دوره 17، شماره 3، مهر 1402، صفحه 120-97

10.48308/apsy.2021.223915.1163

حسین پورشهریار؛ فاطمه فولادی؛ ریحان اسکندری جم


معنای زندگی چیست و تکوین آن چگونه است؟ یک مطالعۀ کیفی بر روی دانشجویان ایرانی

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 199-173

10.52547/apsy.2021.216376.0

عادله صمیمی بهبهانی؛ شهریار شهیدی؛ لیلی پناغی؛ فاطمه باقریان؛ محسن دهقانی


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس تجربه زمانی لذّت در دانشجویان دانشگاه

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 597-615

خدیجه علوی؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت‌اله فراهانی


نقش سبک‌های هویت و معنای زندگی در بهداشت روانی دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 4، اسفند 1393

منیژه احیاءکننده؛ راضیه شیخ‌الاسلامی


رابطة سبک های یادگیری و خودکارآمدی دانشجویان گروههای تحصیلی

دوره 6، شماره 2، مرداد 1391

معصومه غیبی؛ محبوبه عارفی؛ عصمت دانش


رابطه حرمت خود جمعی و هویت ملی در دانشجویان

دوره 4، شماره 4، بهمن 1389

مهدیه شفیعی تبار؛ محمدعلی مظاهری؛ الناز ملحی؛ آسیه اناری


رابطه سبک های شوخ طبی دانشجویان با سلامت عمومی آن ها

دوره 4، شماره 3، آذر 1389

علیرضا کاکاوند؛ حسن شمس اسفندآبادی؛ عصمت دانش؛ رستم قالبی حاجیوند


مقایسه رابطه بین مؤلفه های ابزار گری هیجانی و خودپنداره در دانشجویان دختر و پسر

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389

یاسر رضاپور میرصالح؛ شهناز ریحانی کیوی؛ محمود خباز؛ پریسا ابوترابی کاشانی


رابطه بین ابعاد کمال گرایی دانشجویان و روابط مثبت آنها با دیگران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1389

سعید قنبری؛ عابدین جواهری؛ پریساسادات سید موسوی؛ الناز ملیحی


رابطه هوش هیجانی با میزان کمرویی دانشجویان دانشگاه

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1388

طیبه منتظرغیب؛ قدسی احقر