کلیدواژه‌ها = روایی
تحلیل مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نیازهای بنیادین روان‌شناختی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.48308/apsy.2024.234626.1609

علی خدائی؛ رضا رحیمی


ویژگی‌های روانسنجی نسخة تجدیدنظرشده مقیاس همدلی کودکان و نوجوانان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 191-171

10.48308/apsy.2021.223911.1164

مرجان طاهری؛ پریسا تجلی؛ منصوره شهریاری احمدی


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کشمکش‌های مذهبی و معنوی در جامعه ایرانی

دوره 16، شماره 3، مهر 1401، صفحه 71-43

10.52547/apsy.2021.222936.1096

محیا ابراهیمی جمارانی؛ عدنان اکبری؛ حجت اله فراهانی؛ پرویز آزادفلاح


ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس احساس گناه بین‌فردی و رابطه آن با اضطراب بیماری کرونا

دوره 16، شماره 2، تیر 1401، صفحه 105-83

10.52547/apsy.2021.224188.1186

راحله صادقی؛ علی رضایی شریف؛ سید ابراهیم مولایی نسب؛ فاطمه السادات فاطمی


بررسی روایی مجموعه آزمون‌های کارکردهای اجرایی در نمونه‌ای از کودکان ایرانی

دوره 15، شماره 4، دی 1400

10.52547/apsy.2022.225080.1227

وحید نجاتی؛ مریم شریفیان؛ بهاره برزگر؛ فاطمه ربیعی؛ شایسته شکوفه فرد؛ الهام فتحی؛ سیما صنیعی؛ کیانا شکرچی؛ مهسا محمدرجبی


هنجاریابی شاخص رضایت از زندگی سالمندان (ALSI)

دوره 15، شماره 3، مهر 1400، صفحه 495-477

10.52547/apsy.2021.221876.1047

سمانه شمس الدینی؛ عبدالجواد احمدی؛ سید علی محمد موسوی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظی (IIEF) در مردان وابسته به مواد

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 457-435

10.52547/apsy.2021.216178.0

شیدا بابازاده؛ مجتبی حبیبی؛ وحید صادقی فیروزآبادی؛ ندا گوهری درخشنده


آزمون درک ارزش آینده: طراحی و بررسی ویژگی های روان سنجی در نمونه ای از کودکان ایرانی

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 472-459

10.52547/apsy.2021.215920.0

وحید نجاتی؛ آذین سراج خرمی؛ مریم شریفیان؛ مهناز جعفرزاده


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهة ارزش‌ها در عمل از مقیاس توانمندی‌های نوجوانان

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 243-223

10.52547/apsy.2021.216210.0

زهرا خسروجردی؛ محمود حیدری؛ سعید قنبری؛ شهلا پاکدامن


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه هویت اخلاقی بلک و رینولدز

دوره 13، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 651-667

10.29252/apsy.13.4.651

رؤیا عباسی اصل؛ سهیلا هاشمی؛ مهدی خبازی کناری؛ فرشته باعزت


ساخت، تعیین روایی و اعتبار مقدماتی مقیاس تعیین شیوه کنش روان نژندانه سازمان

دوره 2، شماره 3، خرداد 1386

حمید سمیع عادل؛ شهریار شهیدی؛ حمیدرضا عریضی؛ محمد کاظم سلیمی زاده