دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر رضایت جنسی و تصویر بدنی زنان با سوءمصرف مواد مخدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.52547/apsy.2021.221619.1037

مهین نوروزی دشتکی؛ تقی پور ابراهیم؛ مجتبی حبیبی؛ سعید ایمانی


تدوین و اعتبا‌ر‌سنجی مدل تحول مثبت نوجوانی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

10.52547/apsy.2021.221877.1046

سحر پهلوان نشان؛ شهلا پاکدامن؛ سعید قنبری؛ شهریار شهیدی؛ امید شکری


شناسایی تجارب زیسته والدین درباره اثرگذاری فرزندان بر زندگی خانوادگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.52547/apsy.2021.222839.1089

مریم فلاحت پیشه بابلی؛ فرشته موتابی؛ محمدعلی مظاهری؛ لیلی پناغی؛ محمود حیدری


اثربخشی رویکرد بومی روان‌شناسی وحدت‌مدار بر گرایش به افسردگی و خودکشی دانشجویان پسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.52547/apsy.2021.216393.0

علی زاده محمدی؛ محسن طهماسبی


رابطه والدگری هلیکوپتری با سازگاری تحصیلی: نقش واسطه‌ای اضطراب در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.52547/apsy.2021.223915.1163

حسین پورشهریار؛ فاطمه فولادی؛ ریحان اسکندری جم


طراحی مقیاس امکان‌سنجی برنامه‌های آموزشی و روان‌درمانی: راهنمایی برای پژوهشگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.52547/apsy.2021.224241.1190

بیتا شلانی؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت اله فراهانی


مقاله مروری

روان‌شناسی مثبتِ تیزهوشی: چهارچوبی برای معرفی مدل خودمراقبت‌گری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.52547/apsy.2021.224138.1181

ارغوان کیاکاظمی؛ امید شکری؛ جلیل فتح‌آبادی


مقاله پژوهشی

مدل‌یابی روابط بین هیجانات، سرمایه روان‌شناختی و بهزیستی عاطفی وابسته به شغل در معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.52547/apsy.2022.224383.1198

علی خدائی؛ شیرین معزالدینی


علمی- پژوهشی

مقایسه کارایی بالینی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد با درمان پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت و درمان شناختی- رفتاری هافمن بر اختلال اضطراب اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1400

10.52547/apsy.2022.225361.1241

حمید اسدی؛ مسعود محمدی؛ قاسم نظیری؛ اعظم داودی


بررسی تغییرات روابط موضوعی در بازه‌های زمانی مختلف درمان معطوف به انتقال در اختلالات شخصیت خوشهB

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.52547/apsy.2022.225465.1245

گیتی زارعی؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ آمنه معاضدیان؛ علی جهان


مقاله پژوهشی

نقش واسطه‌ای رفتارهای سلامت در رابطة پنج عامل بزرگ شخصیت و استفادة پرخطر و مشکل‌آفرین از اینترنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.52547/apsy.2022.223335.1202

شیرین معزالدینی؛ شهلا پاکدامن؛ امید شکری


علمی- پژوهشی

نقش واسطه‌ای حساسیت انزجاری در رابطه بین ابعاد سرشت و اختلال پانیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.52547/apsy.2022.225525.1248

سعید اسدنیا؛ مجید محمود علیلو؛ منصور بیرامی؛ عباس بخشی پور


دلبستگی و همدلی در کودکان پیش دبستانی: نقش تنظیم هیجان و سن مادر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401

10.52547/apsy.2022.226614.1291

مریم جمشیدی سیانکی؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری


مطالعه ظرفیت زن بودن براساس تجربه زیسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ِی زنان ایرانی و با تاکید برابعاد اجتماعی – فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.52547/apsy.2022.225356.1240

فاطمه رحمتیان؛ شهریار شهیدی؛ امیرعلی نجومیان؛ فاطمه باقریان؛ لیلی پناغی


مقاله پژوهشی

شناسایی مؤلفه‌های نقصان انگیزش در معلمان : یک پژوهش داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1401

10.52547/apsy.2022.226565.1285

امید شکری؛ حسین فرج زاده آرباطان؛ مسعود شریفی؛ فاطمه رشیدی پور


علمی- پژوهشی

اثربخشی طرحواره درمانی بر کارکردهای اجرایی افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.52547/apsy.2022.226956.1316

مسلم هادلی؛ جاوید پیمانی؛ علیرضا پیر خائفی؛ منصوره تجویدی؛ محمود حیدری


تعیین ویژگی‌های فردی و تعاملی کودکان پیش‌دبستانی دارای اختلالات اضطرابی بر اساس مدل تحولی-تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1401

10.52547/apsy.2022.227769.1349

مژگان معمارباشی اول؛ سید امیر امین یزدی؛ حسین کارشکی؛ شهربانو عالی


مقاله پژوهشی

اثر تهدید القایی در سطوح متفاوت مجاورت بر نوع‌دوستی محدود و مؤلفه‌های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1401

10.52547/apsy.2022.227789.1343

علیرضا نیک اختر؛ محمدعرفان معماریان؛ عباس ذبیح زاده باغلویی؛ زهره رافضی


علل کاهش خویشتن‌داری جنسی در جوانان دارای رفتار پر‌خطر جنسی: یک پژوهش کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1401

10.52547/apsy.2022.226863.1305

بتول ملائی؛ خدابخش احمدی؛ عماد یوسفی


علمی- پژوهشی

مقایسه اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده و طرح‌واره درمانی بر افسردگی و اضطراب مادران دارای فرزند مبتلابه اتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1401

10.52547/apsy.2022.226991.1312

شهرام رضایی؛ مینا مجتبایی؛ آرزو شمالی اسکویی


مقاله پژوهشی

اثربخشی آموزش برخط یادگیری اجتماعی عاطفی مبتنی بر مدل کسل بر خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی و مدیریت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1401

10.52547/apsy.2022.227241.1322

فاطمه بهرامی؛ حسن عشایری؛ سیف‌ الله رحمانی؛ هوشنگ جدیدی


علمی- پژوهشی

مقایسه اثربخشی آموزش هیجان مدار مبتنی بر رویکرد( HMT-LMG) و تحلیل ارتباط متقابل (TA)بر تمایزیافتگی و حل تعارض والد-نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1401

10.52547/apsy.2022.226281.1279

راضیه حافظ شعرباف؛ بهرام علی قنبری؛ فاطمه علیدوستی


مقایسه اثربخشی بسته‌های آموزش تاب‌آوری، ذهن‌آگاهی و مثبت‌نگر بر سرمایه روان‌شناختی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1401

10.52547/apsy.2022.226971.1315

سید مرتضی هاشمی؛ علی مهداد؛ امید شکری


اثربخشی روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به ویتیلیگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1401

10.52547/apsy.2022.226318.1293

میثاق نوروزی؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ فریبا جعفری


واکاوی مشکلات روان‌شناختی –زناشویی در زنان متقاضی طلاق و بررسی تاثیر درمان مبتنی بر بازسازی عاطفی بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

10.52547/apsy.2022.226999.1310

سید جواد سیفی قوزلو؛ اسماعیل صدری دمیرچی؛ علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی


علمی- پژوهشی

شناسایی مقدماتی شاخص‌های ارزیابی در مراکزگذری کاهش آسیب اعتیاد: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.52547/apsy.2022.227549.1331

علی قائدنیای جهرمی؛ لیلی پناغی؛ سعید ایمانی؛ محمود حیدری؛ علیرضا نوروزی


مقاله پژوهشی

مقایسه تأثیر طرح‌واره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان نوجوانان دختر طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.52547/apsy.2022.228597.1380

فرزانه منجزی؛ اسمعیل اسدپور؛ محسن رسولی؛ کیانوش زهراکار


علمی- پژوهشی

تدوین و اعتباریابی بسته روانی- آموزشی مبتنی بر استعاره‌ برای تبیین و مفهوم‌سازی طرح‌واره‌های حوزه خودگردانی و عملکرد مختل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1401

10.52547/apsy.2022.228004.1355

مسعود علیخانی؛ قاسم نظیری؛ مسعود محمدی؛ سجاد امینی منش


مقاله پژوهشی

نقشه‌نگاری مداخله: چرایی، چیستی و چگونگی استفاده در روان‌شناسی تربیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1401

10.52547/apsy.2023.228670.1389

فاطمه جعفرپور؛ امید شکری؛ فاطمه رشیدی پور


نسخۀ ایرانی مقیاس تجدیدنظرشدۀ دلبستگی بزرگسال: روایی و پایایی در جمعیت عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1402

10.52547/apsy.2023.230293.1443

احمد عسگری زاده؛ شهلا پاکدامن؛ مهسا هونجانی؛ سعید قنبری


فراتحلیل بررسی اثربخشی فرزندپروری ذهن‌آگاهانه در والدین کودکان استثنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1402

10.52547/apsy.2023.230264.1440

علی آقازیارتی؛ محمد عاشوری


ناایمنی‌های دلبستگی و صفات اختلال شخصیت مرزی: نقش میانجی تفکر دوپاره و اعتماد اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1402

10.52547/apsy.2023.229702.1427

احمد عسگری زاده؛ مهسا هونجانی؛ محسن دهقانی؛ سعید قنبری


تحلیل روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس غرور تحصیلی در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.52547/apsy.2023.229552.1421

الهام کوشکی؛ علی حاجتی


علمی- پژوهشی

ارزیابی نظریه ذهن در طول دوران کودکی: ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی سیاهه شناخت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.52547/apsy.2023.231262.1475

فاطمه آبادی؛ علیرضا مرادی؛ هادی زرافشان؛ محمدرضا محمدی؛ میثم صادقی؛ جواد نژادی؛ روح الله منصوری سپهر